Hoşgeldiniz,
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Yeniçeri nedir, Yeniçerilerin özellikleri nelerdir?

Yeniçeri nedir, Yeniçerilerin özellikleri nelerdir?
  • 14.11.2015

Osmanlı imparatorluğunun en önemli askeri sınıflarından bir tanesi olup, yine Osmanlı ile anılmış olan ve birçok kişi tarafından bilinen askeri bir sınıftır. Osmanlı tarihinde birçok olayda ismi geçmiş olan en ünlü askeri sınıftır.

Yeniçeri Ocağı hangi padişah zamanında kurulmuştur?

Tam olarak kuruluş tarihi bilinmese de Kuruluşunun Osmanlının ikinci padişahı olan ve Orhan Gazi veya Osmanlının üçüncü padişahı olan I.Murad Yani Murad Hüdavendigar’a dayandığı bilgisi bulunmaktadır.

Yeniçeri KıyafetiYeniçerilerin özellikleri nelerdir?

-Yeniçerileri yetiştirmek için Yeniçeri ocağı kurulmuştur. Özellikle ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğunun fethettiği yerlerde bulunan Hristiyan Çocukların alınarak devşirme olarak bu ocakta yetiştirmesiyle meydana gelmiştir. Devşirme sistemi de çok önemli idi kesinlikle tek çocuğu olanın çocuğu alınmaz birden çok çocuğu olanın ise içlerinden en sağlıklısı ve en yakışıklısı alınırdı. Kesinlikle Ruslardan ve Yahudilerden devşirme yapılmazdı ve bu gibi birçok kıstas getirilmiştir.

-Yeniçeri Ocağına 8-18 yaşındaki Hristiyan çocuklar alınmıştır.

-Yeniçeri Ocağı Osmanlı İmparatorluğunun iki önemli Askeri yapısından birisi olan Kapıkulu Askerlerinden piyade sınıfında yer alan bir birlik olmuştur.

-Kapıkulu askerleri içinde en itibarlı olan “Yeniçeriler”dir.

Yeniçeriler-Savaş zamanlarında padişahın bulunduğu merkez bölgede bulunur ve savaş durumunda padişahın arkasında ve orta kısımda atlı olarak bulunurlardır.

-Sefer zamanlarında ise hem sefer halinde hem de ordunun durduğu bölgelerde padişahı korumakla görevli olan birlikti.

-Yeniçeriler Barış zamanında ise İstanbul şehrinde bulunur ve İstanbul’u korurlardı. Çok az bir kısmı ise Osmanlının belli bazı bölgelerinde küçük birlikler halinde bulunurlardı.

-Yeniçeriler Fatih Sultan Mehmet Zamanına kadar bir kısımdan oluşurken Fatih zamanında Sekban ve Ağa sınıfı da eklenerek üç kısım olmuştur. Yeniçerilerin Yaya bölükleri 100 civarı bölükten oluşurken Ağa bölükleri 60 civarında Sekban bölükleri ise 34-35 bölük civarında bir sayıya ulaşmıştır.

Yeniçeriler-1-Yeniçerilerin en üst komutanı “Yeniçeri Ağası”dır. Yeniçeri Ağası 1451 yılına değin yeniçeriler içinden seçilmekte iken daha sonra sekban başlarından daha sonraki yıllarda ise dışardan dahi seçilebilir hale gelmiştir. Yeniçeri ağası yeniçeri ocağı ile aynı zamanda Acemi ocağından da sorumlu olan bir komutandır. Yine İstanbul’un asayişinden sorumlu olan kişi de Yeniçeri Ağası idi.  Yeniçeri ağalarını 1593 yılına değin padişah tayin eder ve padişah görevden alır iken daha sonra bu görev Veziriazamlar tarafından yapılmaya başlanmıştır.

-Yeniçeri bölüklerinde bölük komutanına “Çorbacı”, Sekban ve ağa bölüklerinde bölük komutanına ise “Bölükbaşı” adı verilmiştir.

-Fatih Kanunnamesine göre Padişah Birinci Yeniçeri ortasının 1 numarası olarak belirlenmiştir.

-Yeniçeri bölüklerinin her birine “Orta” ismi verilmiştir.

-Yeniçerilerin kafalarında bulunan ve en dikkat çekici giysisi olan beyaz keçeden yapılmış olan başlığın ismi Börk’tür. Yeniçeriler börklerini eğri olarak giyer iken, Subay kısmında bulunan yeniçeriler ise börklerini giyerlerdi.

-Yeniçeriler Osmanlının en seçkin askeri sınıfı olması sebebiyle sadece padişah tarafından cezalandırılmakta idi. Ayrıca savaş sırasında yine en iyi yemekler de yeniçerilere verilirdi.

-Yeniçeri ağası divan üyesi olup yeri vezirlerden sonra gelmekte idi.

-Devşirme sistemi zamanında sadece Müslüman olmayanlar yeniçeri olurlardı (İstisna olarak sadece bir Boşnaklar bulunmakta idi)

Yeniçeri Ağası ve YeniçerilerYeniçeriler arasında komuta kademesi şu şekilde idi:

Yeniçeri Ağası

Sekbanbaşı

Ocak Kethüdası (Kul kethüdası)

Zağarcıbaşı,

Sansoncubaşı,

Turnacıbaşı

Başçavuş

Muhzır Ağa

-Yeniçeriler’in en önemli unsurları Avcılık, Aşçılık ve Bektaşilik olmuştur. Sekbanlar, Av sırasında padişahın yanında bulunur. Cins köpekleri ve Av yapan kuşları beslerlerdi. Ahçılık ocağın en önemli unsuru olup yeniçerilerin ahlaki eğitimlerinden ve disiplinlerinden sorumlu olan kısımdı. Yeniçerilerde her bölüğün bir kazanı bulunurdu ve bu kazan Hacı Bektaşi Veli tarafından Ocağa verildiğinden kutsal sayılırdı. Yeniçeriler yine önemli konuları bu kazan çevresinde yuvarlak oluşturarak görüşürlerdi. Kazan yanlarında olmadan savaşa gitmezler ve kazan birliğin namusu sayılırdı. Savaşta kazanı kaybetmek bayrağın düşman tarafından ele geçirilmesinden daha kötü olarak kabul edilmiştir. İnanışa göre Özellikle bu kazan Hacı Bektaş-ı Veli’nin yeniçerilik kurulurken içinde çorba pişirdiği ve elleriyle çorba dağıttığı için çok önemli sayılmıştır.

Yeniçeriler-3-Yeniçeriler maaşlı asker olup 3 ayda bir Ulûfe adı veriler maaş alırlardı. Ve Yeniçeri ocağındaki bütün askerler yeniçeri ağasıda dahil olmak üzere hepsi aynı miktarda ulufe alırdı. Ulufe dağıtımı tören halinde padişah tarafından yapılırdı. Ulufeler Salı günü verilirdi ve bu kanunla belirtilmiştir. Ulufeden sonra Yeniçerilerde Akide şekeri verirler ve dağıtırlardı.

-Yeniçerilere ramazan ayında padişah tarafından yine siniler halinde baklava dağıtılması gelenek olmuştur.

-Yeniçeriler ilk kurulduğu yıllarda sakal bırakması yasaklanmış olan bir birlikti. Sadece Yeniçerilerde bu ayrıcalık Bektaşi Dervişlerine tanınmıştır.

-Yeniçerilerin bilinmeyen bir özelliği ise bacak kısımlarına veya sağ kollarına dövme yaptırmaları idi. Yeniçeriler bu dövmeleri bağlı bulundukları ortayı simgeler nitelikte idi.

Osmanlı Ordusundaki yeniçeri sayısı ne kadardır?

Osmanlı ordusunda ki yeniçeri sayısı kurulmuş olduğu zamanlarda sınırlı sayıda bulunur iken daha sonra bu sayı oldukça artırılmıştır.

Osmanlı ordusunda Yeniçeri sayısının ne kadar olduğu özellikle son zamanlarda kesinlik kazanmamıştır. Özellikle 1300’lü yıllarda sayıları 10.000 ila 15.000 civarında iken daha sonraları sayılarının 100.000 civarına kadar dayandığı bilinmektedir.

Yeniçeriler-2Yeniçeri Ocağı ne zaman, hangi padişah tarafından niçin kaldırılmıştır?

Yeniçeri ocağının kaldırılmasındaki temel neden ocağın artık vasıflarını kaybetmesi, bozulması ve devlet için büyük bir tehlike oluşturmasından kaynaklanmıştır.

Yeniçeri ocağının ilk kurulmuş olduğu yıllardaki alım esasları değiştirilmiş, vasıfsız olan kişilerin alınması sebebiyle ocak bozulmuş, maaşlarının yüksek olması için hiçbir işe yaramayan kişiler ocağa alınmıştır.

Daha sonraki zamanlarda devletin kötü gidişi sebebiyle birçok sorunla karşılaşılmış ve yeniçerilerde sık sık ayaklanır hale gelmişlerdir.

Bu gibi sebeplerden dolayı Sultan II. Mahmut tarafından 15 Haziran 1826 tarihinde yeniçeri ocağı kaldırılmıştır ve bu olaya Vaka-i Hayriye adı verilmiştir. Bu kaldırma neredeyse İstanbul’da bulunan Yeniçerilerin büyük çoğunluğunun öldürülmesi ile son bulmuştur. 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ