Hoşgeldiniz,
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Muhtar özellikleri, görevleri nelerdir?

Muhtar özellikleri, görevleri nelerdir?
  • 20.08.2015

Muhtar, köy ya da mahalle tüzel kişiliğindeki en üst yönetimde bulunan kişiye verilen isimdir.

Muhtarlar günümüzde insanlarımızın gözündeki eski önemini, görevleri değişmemesine karşın zamanla kaybetmişlerdir. Eskiden köyde muhtar neredeyse her şeydi, kim kavga yapsa jandarma veya polisten önce muhtara koşar, kimin bir sıkıntısı olsa muhtara gider, muhtarın evi özellikle köylerde sohbet için toplanma yeri olur (muhtar odası olarak anılır), köye gelen tüm devlet görevlilerini karşılayan, onlara gerektiğinde yemek veren, yeri geldiği zaman evinde yatılı dahi misafir eden, görevi olmadığı birçok konuda görev üstlenen ve bu gibi işleri yaparken masrafların tamamını cebinden karşılayan, geçmişte çok cüzi veya sembolik bir maaşı olan, bu işi sadece prestij ve hatır için yapan bir kişi idi. Hatta köyden iş için kasabaya veya ilçeye gittiği zamanlardaki tüm masrafları yine kendi cebinden karşılardı. Köydeki çoğu kişi tanıdığı veya akrabası olduğundan ikametgâh veya nüfus cüzdanı sureti vb. belgeleri çıkarılmasında dahi para almazdı. Fakat özellikle şehirlerde birçok mahalle muhtarları için ikametgâh ve nüfus cüzdanları sureti para karşılığı verildiğinden epey bir gelir elde eden muhtarlar olmakta idi. Köy muhtarlarının ise bu yönde gelir elde etmesi söz konusu bile değildi.

Günümüzde muhtarlara bazı sosyal hakların yanında maaş artırımına da gidildiğinden artık maaş yönünden de cazip bir mevki haline gelmiştir.

Muhtar mührüŞimdi muhtarın özellikleri nelerdir? Bakalım:

Muhtar ismi “seçilmiş kişi” demektir. Ve Arapça bir kelimedir.

Muhtar 5 yıl görev yapar ve köy ya da mahalle halk tarafından seçilir.

Yukarda belirtmiş olduğumuz gibi kesinlikle siyasi partiler aday gösteremezler.

Muhtar köy hakkında bir karar verir iken tek başına karar veremez ve yine halkın oyuyla seçilen azaları ile beraber karar verirler.

Genel olarak köyde yapılması gereken işleri “İMECE” yoluyla yapar.

Muhtar kararlarına itiraz yolu vali ve kaymakam olup bu makamlar muhtar kararlarını bozabilirler.

Muhtarların görevden uzaklaştırılmaları yine bağlı olduğu ilçe idare kurulu kararı ile olmaktadır.

Muhtarların görevleri seçilmiş olduğu yerleşim bölgesine göre değişiklik göstermekte olup ikiye ayrılmaktadır. Yani iki tür muhtar vardır. Mahalle muhtarı ve köy muhtarı.

Muhtarlarının görevleri çoğumuzun bildiği gibi az değildir. Birçok konuda birçok görevleri bulunmaktadır. 

İkametgah belgesiMahalle Muhtarının Görevleri

1- Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme,

2- Nüfus kâğıdını kaybeden ya da yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek,

3- Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak,

4- Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek,

5- Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak,

6- Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,”Yeşil Kart” verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak,

7- Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek,

8- Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması,

9- Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,

10- Seçmen kâğıtlarının dağıtılmasını sağlamak,

Muhtar-1Köy Muhtarının Görevleri nelerdir?

Köy muhtarlarının devlet işleri ve köy işleri ile ilgili görevleri bulunmaktadır. Bunları yapar iken devlet kendisine yapılan davranışlar veya suçlar devlet memuruna yapılmış gibi sayılır ve bu şekilde yargılama olur.

Muhtarın göreceği Devlet ve köy işleri şunlardır:

1 – Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);

2 – Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek;

3 – Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek;

4 – Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek;

5 – Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikâhlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek;

6 – Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek;

7 – Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak;

8 – Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemeyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak Hükümete göndermek;

9 – Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe çalışmak, (orman yangınların da sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.);

10 – Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve Hükümete haber vermek;

11 – Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak;

12 – Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek.

İmece13- Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mübaşirine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek;

14 – İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden mahkeme kâğıdı) gösterildiğinde aranılan kimseleri kâğıdı getirenlere yakalatmak;

15 – Zarar görenlerin şikâyeti ve bilip işitenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak;

16 – Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak.

17 – İhtiyar Meclisi ile görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak;

18 – İhtiyar Meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak;

19 – Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir vermek;

20 – Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcamış ise gelecek aybaşında hesabatını ihtiyar meclisine vermek;

21 – Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve isterse mahkemeye diğer birini yerine (vekil) göndermektir.

Yararlanılan kaynaklar:

wikipedia.org

Cumhuriyet gazetesi web sitesi (cumhuriyet.com.tr)

Uzman kişi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ