Hoşgeldiniz,
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Mimar Sinan’ın kaç tane eseri vardır, bunlar hangileridir ve nerededirler?

Mimar Sinan’ın kaç tane eseri vardır, bunlar hangileridir ve nerededirler?
  • 23.10.2015

Mimar Sinan Osmanlının yetiştirdiği en önemli mimar olması ile birlikte dünyanın da en iyi mimarlarından bir tanesidir. Osmanlının baş mimarlığını yapmış önemli bir kişiliktir. Mimar Sinan ismi ülkemiz de birçok yere isim olmuştur. Aynı zamanda ülkemizde ismi bir üniversiteye verilmiş önemli şahsiyetlerden de bir tanesidir. 

Mimar Sinan ülkemizde birçok esere imza atmış bir mimar olup ayrıca uzun yıllarda yaşamış bir mimardır. Mimar Sinan 99 yıllık yaşamı boyunca yüzlerce eser vermiştir. 

Mimar Sinan111Mimar Sinan’ın yaşamı boyunca verdiği eserler içerisinde birçoğu çok önemli bir yer sahip olmakla birlikte bu eserler içerisinde özellikle Selimiye Camiinin yeri bir başkadır. Çünkü Mimar Sinan bu eseri için “Ustalık eserim” yakıştırmasını yapmıştır. Ayrıca Selimiye Camiinin bir diğer önemli tarafı ise ülkemizin dünya mirası listesinde bulunan eserlerinden bir tanesi olmasıdır. 

Mimar Sinan’ın yapmış olduğu eserlerin büyük çoğunluğu İstanbul ilimizde bulunmakla birlikte ülkemizin birçok şehrinde eserleri bulunmaktadır. Bunun yanında ülkemiz dışında da eserleri bulunmaktadır.  

Mimar Sinan’ın Selimiye Camii haricinde  “Süleymaniye Camii” de yine çok önemli eserlerinden bir tanesidir. 

Mimar Sinan hayatı boyunca birçok cami, medrese, darül-kurra, türbe, imarethane, suyolu, köprü, kervansaray, saray, hamam, mahzen, hastane gibi eserler bırakmıştır. Bu eserlerin birçoğu da halen ayakta kalmayı başarmıştır. 

Sayısal olarak Mimar Sinan’ın yapmış olduğu bu yapılar ve sayıları şöyledir:

95 Adet ile Cami (En çok sayıda yapmış olduğu eser)

56 Adet Medrese

49 Adet Hamam

36 Saray

7 Darül-Kurra

20 Kervansaray

20 Türbe

17 İmarethane

11 Köprü

8 Mahzen

6 Su Yolu

3 Darüşşifa yani Hastane

2 Külliye 

Selimiye Camii içiMimar Sinan Kaç tane Cami Yapmıştır. Bunlar Hangileridir ve Nerede bulunmaktadır.
1-İstanbul Süleymâniye Câmii,
2-İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
3-Haseki Camii (İstanbul),
4-Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı
5-Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar) - Üsküdar’da, iskelede
6-Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de),
7-Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Kadırga Limanında),
8-Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Azapkapısı’nda),
9-Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Büyükçekmece)
10-Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),
11-Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da),
12-Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),
13-Kara Camii - (Sofya)
14-Kazasker İvaz Efendi Camii (İstanbul’da)
15-Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de),
16-Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),
17-Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
18-Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta),
19-Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),
20-Ferhad Paşa Câmii (Çatalca’da),
21-Drağman Yunus Camii (İstanbul’da)
22-Gazi Ahmet Paşa Camii (Topkapı’da)
23-Hadım İbrahim Paşa Camii (Silivrikapı’da)
24-Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu, Tosya’da)
25-Behram Paşa Camii (Diyarbakır’da)
26-Molla Çelebi Camii (Fındıklı’da)
27-Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),
28-Piyale Paşa Camii
29-Rüstem Paşa Câmii - Tahtakale
Selimiye camii-230-Selimiye Camii - Edirne
31-Zâl Mahmûd Paşa Câmii - Eyüp
32-Çavuşbaşı Camii - Sütlüce
33-İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da),
34-Şah Sultan Camii - Eyüp
35-Şehzade Camii - Şehzadebaşı
36-Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),
37-Şemsi Paşa Camii (Üsküdar’da),
38-Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),
39-Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de),
40-Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da),
41-Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Havsa’da, Edirne),
42-Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da),
43-İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da),
44-Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
45-Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),
46-Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),
47-Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),
48-Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da),
49-Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),
50-Yunus Bey Câmii (Balat’ta),
51-Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),
52-Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
53-Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda),
54-Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),
55-Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),
56-Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),
57-Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze’de),
58-Pertev Paşa Câmii (İzmit’te),
59-Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da),
60-Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da),
61-Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de),
62-Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta),
63-Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da),
64-Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da),
65-Mehmed Bey Câmii (İzmit’te),
66-Osman Paşa Câmii (Kayseri’de),
67-Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de),
68-Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da),
69-Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da),
70-Sultan Alâeddin Selçûkî Câmii’nin (Çorum’da) yenilenmesi,
71-Abdüsselâm Câmii’nin (İzmit’te)yenilenmesi,
72-Kiliseden dönme Eski Câmi’nin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,
73-Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de),
74-Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),
75-Orhan Câmii’nin (Kütahya’da)yenilenmesi,
76-Kâbe-i şerîf’in kubbelerinin tâmiri,
77-Lala Hüseyin Paşa Camii (Kütahya’da),
78-Kütahya Ulu Camii (Kütahya’da) tamiri
79-Sultan Selim Câmii (Karapınar’da),
80-Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),
81-Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirne’de),
82-Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),
83-Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
84-Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski’de),
85-Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de),
86-Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da),
87-Sofu Mehmed Paşa Câmii (Hersek’te),
88-Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de),
89-Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),
90-Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da),
91-Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve’de),
92-Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da),
93-Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da),
94-Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).
95-Muradiye Camii (Avlonya’da)

Haseki Sultan MedresesiMimar Sinan kaç tane medrese yapmıştır. Bunlar hangileridir ve nerededir?
1-Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de),
2-Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da),
3-Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),
4-Sultan Selim Medresesi (Edirne’de),
5-Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da),
6-Şehzâde Sultan Mehmet Medresesi (İstanbul’da),
7-Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda),
8-Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
9-Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),
10-Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
11-Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da),
12-MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da),
13-MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te),
14-Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında),
15-Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da),
16-Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da),
17-AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da),
18-Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da),
19-İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da),
20-Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta),
21-İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da),
22-Kasım Paşa Medresesi,
23-Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de),
24-Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze’de),
25-Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te),
26-İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında),
27-Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da),
28-Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da),
29-Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da),
30-Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da),
31-Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda),
32-Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te),
33-Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te),
34-Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te),
35-Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te),
36-Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te),
37-Ağazâde Medresesi (İstanbul’da),
38-Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta),
39-Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de),
40-Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te),
41-Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
42-Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da),
43-Şahkulu Medresesi (İstanbul’da),
44-Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da),
45-Yunus Bey Medresesi (Draman’da),
46-Karcı Süleyman Bey Medresesi,
47-Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da),
48-Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde),
49-Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
50-Kirmasti Medresesi,
51-Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te),
52-Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de),
53-Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de),
54-Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da),
55-Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da),
56-Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).

Mimar Sinan kaç tane külliye yapmıştır. Bunlar hangileridir ve nerededir?
1-Haseki Külliyesi
2-Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi

Sultan Süleyman DarülkurrasıMimar Sinan kaç tane dârülkurrâ yapmıştır, hangileridir ve nerededir?
1-Sultan Süleyman Han Dârülkurrâası (İstanbul’da),
2-Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar’da),
3-Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul’da),
4-Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
5-Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman’da),
6-Sokullu Mehmet Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
7-Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih’te).

 

Kanuni Sultan Süleyman TürbesiMimar Sinan kaç tane türbe yapmıştır. Bunlar hangileridir ve nerededir?
1- Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta),
2- Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaş’ta),
3- Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da),
4- Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de),
5- Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı’nda),
6- SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),
7- Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de),
8- ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya’da),
9- Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),
10- Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te),
11- Mehmed Paşa Türbesi (Topkapı’da),
12- Çocukları için inşâ ettiği türbe,
13- Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te),
14- Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te),
15- Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te),
16- Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da),
17- Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de),
18- Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te),
19- Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da) ,
20- Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).

İmarathane (Misafirhane)Mimar Sinan kaç tane imarethane yapmıştır. Bunlar hangileridir ve nerededir?
1-Sultan Süleymân İmâreti (Süleymaniye’de),
2-Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de),
3-Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de),
4-Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de),
5-Sultan Selim İmâreti (Karapınar’da),
6-Sultan Süleymân İmâreti (Şam’da),
7-Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da),
8-Sultan Süleymân İmâreti (Çorlu’da),
9-Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
10-Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
11-Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da),
12-Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta),
13-Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da),
14-Mehmed Paşa İmâreti (Burgaz’da),
15-Mehmed Paşa İmâreti (Hafsa’da),
16-Mehmed Paşa İmâreti (Bosna’da),
17-Mustafa Paşa İmâreti (Gebze’de).

Mimar Sinan kaç tane darüşşifası yapmıştır. Bunlar hangileridir ve nerededir?
1-SultanSüleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de),
2-Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de),
3-Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da)

Uzunköprü EdirneMimar Sinan kaç tane su yolu ve kemer yapmıştır. Bunlar hangileridir ve nerededir?
1-Bend Kemeri (Kağıthâne’de),
2-Uzun Kemer (Kemerburgaz’da),
3-Mağlova Kemeri(Kemerburgaz’da),
4-Gözlüce Kemeri (Cebeciköy’de),
5-Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).
6-Kırık Kemer

Mimar Sinan kaç tane köprü yapmıştır. Bunlar hangileridir ve nerededir?
1-Büyükçekmece Köprüsü ,
2-Silivri Köprüsü, (Sultan Süleyman Köprüsü)
3-Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),
4-Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ’da),
5-Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da),
6-Kapıağası Köprüsü (Büyükçekmece’de),
7-MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı’da),
8-Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (Drina Köprüsü)
9-Sultan Süleyman Köprüsü (Dilovası’nda)
10-Taş Köprü (Lüleburgaz)
11-Uzunköprü (Edirne)

Rüstem Paşa Kervan SarayıMimar Sinan kaç tane kervansaray yapmıştır. Bunlar hangileridir ve nerededir?
1-Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında),
2-Kervansaray (Büyükçekmece’de),
3-Rüstem Paşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta),
4-KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda),
5-Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata’da),
6-Ali Paşa Kervansarayı (Bursa’da),
7-Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı’nda),
8-Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ’da),
9-Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın’da),
10-Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca’da),
11-Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı’da),
12-Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran’da),
13-RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık’ta),
14-Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi’nde),
15-Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala’da)
16-Mehmed Paşa Kervansarayı (Hafsa’da),
17-Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz’da),
18-Rüstem Paşa Kervansarayı (Edirne’de),
19-Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne’de),
20-İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul’da).

Rüstem Paşa SarayıMimar Sinan kaç tane saray yapmıştır. Bunlar hangileridir ve nerededir?
1-Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta),
2-Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da),
3-Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da),
4-Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da),
5-Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı’nda),
6-İbrahim Paşa Sarayı (At Meydanı)
7-Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı’da),
8-Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli’de),
9-Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe’de),
10-İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında),
11-Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı’da),
12-Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga’da),
13-Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür’da),
14-Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde),
15-Mehmed Paşa Sarayı (Kadırga’da),
16-Mehmed Paşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ’de),
17-Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında),
18-Mehmed Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
19-Mehmed Paşa Sarayı (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde),
20-Mehmed Paşa Sarayı (Bosna’da ,
21-Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul’da),
22-Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
23-Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar’da),
24-Ahmed Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
25-Ahmed Paşa Sarayı (şehrin dışında),
26-Ahmed Paşa Sarayı (Taşra Çiftlik’te),
27-Ahmed Paşa Sarayı (Eyüp’te),
28-Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında),
29-Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında),
30-Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında),
31-Sinân Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
32-Sofu Mehmed Paşa Sarayı (Hocapaşa’da),
33-Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe’de),
34-Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında),
35-Ali Paşa Sarayı (İstanbul’da),
36-Ali Paşa Sarayı (Eyüp’te).

Mimar Sinan kaç tane mahzen yapmıştır. Bunlar hangileridir ve nerededir?
1-Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),
2-Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),
3-Anbar (sarayda),
4-Anbar (Has Bahçe Yalısında),
5-Mutbak ve kiler (sarayda),
6-Mahzen (Unkapanı’nda),
7-İki adet anbar (Cebehâne yakınında),
8-Kurşunlu Mahzen (Tophâne’de).

Haseki Hürrem Sultan HamamıMimar Sinan kaç tane hamam yapmıştır. Bunlar hangileridir ve nerededir?
1-SultanSüleymân Hamamı (İstanbul’da),
2-Süleymaniye Hamamı (Süleymaniyede),
3-Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında),
4-Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında),
5-Haseki Sultan Hamamı (Ayasofya yakınında),
6-Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da),
7-Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde),
8-Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da),
9-Vâlide SultanHamamı (Karapınar’da),
10-Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında),
11-Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı’da),
12-Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe’de),
13-MehmedPaşa Hamamı (Galata’da),
14-MehmedPaşa Hamamı (Edirne’de),
15-Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe’de),
16-İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı’da),
17-Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır’da),
18-Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş’ta),
19-Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı’da),
20-Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne’de),
21-Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı’da),
22-Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında),
23-Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa’da),
24-Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında),
25-Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp’te),
26-Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy’de),
27-Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit’te),
28-Hamam (Çatalca’da),
29-RüstemPaşa Hamamı (Sapanca’da),
30-Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri’de),
31-Sarı Kürz Hamamı (İstanbul’da),
32-Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
33-Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük’te),
34-Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne’de),
35-Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
36-İskender Paşa Hamamı,
37-Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini’de),
38-Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba’da),
39-Beykoz Hamamı,
40-Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında),
41-Hamam (Eyüp’te),
42-Dere Hamamı (Eyüp’te),
43-Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy’de),
44-Sultan Süleymân Hamamı (Mekke’de),
45-HayreddinPaşa Hamamı (Tophâne’de),
46-Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı’nda),
47-Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli’de),
48-Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da)
49-Sultan Hamamı (Manisa’da)

Yararlanılan kaynaklar:

wikipedia.org

ZİYARETÇİ YORUMLARI
  1. ads diyor ki:

    teşekkürler
    çok
    iy
    olmuş

YORUM YAZ