Hoşgeldiniz,
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Görevleri, Üyelerin seçimi ve özellikleri

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Görevleri, Üyelerin seçimi ve özellikleri
  • 25.09.2015

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ülkemizde en sık duymuş olduğumuz kurullardan bir tanesidir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun genel görevi Hâkim ve Savcıların atamaları ve bazı disiplin işleri ile ilgili olup kesinlikle bir yargı organı değildir.

HSYK binasıHâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye sayısı oldukça çok olan kurullardan bir tanesi olarak gözümüze çarpmaktadır. Toplam olarak üye sayısı 34 adet olup bunlardan 22 tanesi asıl üye 12 tanesi ise yedek üyedir.

Kurul Genel Sekreteri Kurul üyeleri tarafından seçilen 3 kişi arasından Kurul başkanınca atanır.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2014 yılı sonu itibarıyla Adli Yargı, İdari Yargı, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, ve Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında görev yapan 14.993 (Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 22.07.2015 tarihli Hâkim ve Savcı sayılarına ilişkin istatistikî bilgilerine ilişkin yayınından alınmıştır) Hâkim ve Savcı ait bir kuruldur. 

hsykHâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini kim seçer ve ne şekilde seçilir?

Yukarda değinmiş olduğumuz gibi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşmaktadır.

2 Üye Adalet Bakanı (Başkan) ve Müsteşar (kurulun tabii üyesi)

4 Üye Yükseköğretim kurullarının Hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca

3 Asıl ve 3 Yedek üyesi Yargıtay Üyelerinden Yargıtay Genel Kurulunca

2 Asıl ve 2 Yedek Üye Danıştay üyelerinden Danıştay Genel Kurulunca

1 Asıl ve 1 Yedek üyesi Türkiye Adalet Akademisi tarafından kendi üyelerinden

7 Asıl ve 4 Yedek üyesi Birinci sınıf Hâkim ve savcılardan adli Yargıdan

3 Asıl ve 2 Yedek üyesi Birinci sınıf Hâkim ve savcılarından İdari Yargıdan seçilmektedir.

Üyelerin görev süresi 4 yıl olup tekrar seçilebilmektedirler.

Kurul üyeliği seçimi kurul üyelerinin görevlerinin dolmasından 60 gün önce yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerin yedeği olmadığından boşalmaları halinde 60 gün içinde yerine yenileri atanır. Diğerlerinden yerine yedekleri bakar.

Kurulun Adalet Bakanı ve Müsteşar dışındaki diğer asil üyeleri başka görev alamazlar ve başka göreve atanamazlar.

HSYK amblemiHâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Görevleri nelerdir?

1-Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme,

2-Atama ve nakletme,

3-Geçici yetki verme,

4-Yükselme ve birinci sınıfa ayırma,

5-Kadro dağıtma,

6-Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme (Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulu tarafından verilen meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı merciine başvurulamaz).

7-Disiplin cezası verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapma.

8-Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar.

9-Kurulda görev alacak olan müfettişler, hâkim ve savcıların muvafakatlerini alarak atama yetkisi (Taşrada görev geçici veya kalıcı olarak görev alacak adalet müfettişleri hâkim ve savcıları, iç denetçilerinin atama yetkisi Adalet Bakanına aittir)

Yararlanılan kaynaklar:

hsyk.gov.tr (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu resmi web sitesi)

adalet.gov.tr (Adalet Bakanlığı resmi web sitesi)

mevzuat.gov.tr

wikipedia.org

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ