Hoşgeldiniz,
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

Cumhurbaşkanı görevleri, yetkileri ve özellikleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı görevleri, yetkileri ve özellikleri nelerdir?
  • 25.09.2015

Cumhurbaşkanlığı makamı ülkemizde neredeyse yüzyıla yakın bir geçmişe sahip olan bir makamdır. Bilindiği üzere ülkemizin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk Cumhuriyetin ilanından ölümüne dek Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığını yapmıştır. Atatürk’ten sonra asker ve sivil kökenli olmak üzere onun üzerinde Cumhurbaşkanı görev almıştır. Daha önce Meclis tarafından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi son değişikliklerle birlikte Halk tarafından seçilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı forsu ve arabasıCumhurbaşkanlığının özellikleri nelerdir?

-Cumhurbaşkanı ülkenin başıdır.

-Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Halkının birliğini temsil eder.

-Gerek Anayasanın yerine getirilmesi, gerekse devlet organlarının intizamlı bir şekilde iş yapmasını garanti eden bir makamdır.

-Cumhurbaşkanlarının yasal ikametgâhları Cumhurbaşkanlığı köşküdür.

-Kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış herkes Cumhurbaşkanı olabilir. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk Vatandaşları arasından halk oylaması ile seçilmektedir.

-Cumhurbaşkanının meclis dışından veya meclis üyeleri haricinden aday gösterilebilmesi için en az 20 milletvekilinin yazılı teklifi olması gerekmektedir.

-Cumhurbaşkanı adayını ayrıca mecliste son yapılan genel seçimlerde %10’luk kısmı geçen siyasi partilerde ortay aday gösterebilirler.

-Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir.

-Cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorundadır. Bu sebeple bir kimse eğer bir siyasi parti üyesi ise partiyle ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği düşer.

-Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiğini söylemiştik. İlk seçimde geçerli oyların yarısını yani %50’sini alan aday Cumhurbaşkanı olur, eğer hiçbir aday %50 oy oranını alamazlar ise en yüksek oy alan iki aday ikinci oylamada yarışır ve bu oylamada en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

-Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar eski cumhurbaşkanı görevine devam eder.

Cumhurbaşkanlığı forsu-Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ilkesi vardır buna göre, Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa ve diğer yasalarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı’nın resmen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

-Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte birinin önerisi üzerine, üye tam sayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

-Cumhurbaşkanı herhangi bir sebeple görevinde olmaması veya yurtdışında bulunması gibi sebeplerle görevinde olmadığı takdirde yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bakar.

-Cumhurbaşkanına hakaret suçu ülkemiz Türk Ceza Yasasında ayrı bir madde ile belirlenmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 299.maddesine göre Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır. (Örneğin Başbakan’a hakaret suçu devlet memuruna hakaret olarak kabul edilmekte iken Cumhurbaşkanına hakaret bakamından Cumhurbaşkanına has ayrı bir madde de belirtilmiştir ve bütün hakaret davalarından daha fazla bir cezası bulunmaktadır)

Cumhur Başkanının görev ve yetkileri nelerdir?

Cumhurbaşkanın görevi ve yetkileri genel olarak üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar Yasama ile ilgili olanlar, yürütme ile ilgili olanlar ve Yargı ile ilgili olan görevlerdir. Bunlar haricinde kanunun verdiği diğer görevleri de yapar.

kanun-yasaCumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevleri nelerdir?

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,

Yasaları yayımlamak,

Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek,

Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,

Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüğünün, tümünün ya da belirli kurallarının anayasaya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

Bakanlar KuruluCumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevleri hangileridir?

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı sıfatıyla kullandığı bayrak

Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,

Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu’na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu’nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

Yabancı devletlere Türk Devleti’nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olması,

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek,

Genelkurmay Başkanı’nı atamak,

Milli Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak,

Milli Güvenlik Kurulu’na Başkanlık etmek,

Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

Kararnameleri imzalamak,

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,

Devlet Denetleme Kurulu’nun üyelerini ve Başkanını atamak,

Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,

Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,

Üniversite rektörlerini seçmek,

hsykCumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevleri hangileridir?

Anayasa Mahkemesi üyelerini,

Danıştay üyelerinin dörtte birini,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek

Yararlanılan kaynaklar:

tbmm.gov.tr (Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi web sitesi)

tccb.gov.tr (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesi)

wikipedia.org

Yasal Uyarı: Sitemizde yer alan yazılarımızın tamamı “www.ozelliklerinedir.com” sitesine ait olup, izin almadan kopyalanıp yayınlanması yasaktır. Bu hususta gerekli yasal işleme başvurulabilir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ